Cymwys ar gyfer y dyfodol

Croeso i Cymwys ar gyfer y dyfodol, ein ymgynghoriad sy'n edrych ar y cymwysterau sydd eisiau am y cwricwlwm newydd. Ein gweledigaeth yw bod pobl ifanc 16 oed yng Nghymru yn cymryd cymwysterau uchel eu parch sy'n eu hysbrydoli a'u paratoi ar gyfer bywyd, dysgu a gwaith - ac rydyn ni eisiau gwybod beth yw eich barn chi.

Yn yr adran hon fe welwch bopeth sydd ei angen arnoch chi am ein meddwl cychwynnol am siâp cymwysterau ar gyfer y dyfodol yn cynwys ein dogfennau ymgynghori a manylion sut i gwblhau ein harolwg ar-lein er mwyn i chi allu dweud eich dweud.

 Cymwys ar gyfer y dyfodol - ymgynghoriad

   

 Cymwys ar gyfer y dyfodol – hawdd ei ddeall   

 

   Cymwys ar gyfer y dyfodol - ymgynghoriad i bobl ifanc