Asesiad Effaith

Cyn yr ymgynghoriad arfaethedig, rydym wedi asesu effaith ein cynegion ac wedi nodi’r rhain mewn Asesiad Effaith integredig.

Asesiad Effaith Integredig.pdf