Gohebiaeth

Rydym wedi ysgrifennu at y Gweinidog Addysg Kirsty Williams ynglŷn â'n hymagwedd tuag at ddatblygu cymwysterau ar gyfer y cwricwlwm newydd.

Gallwch ddarllen ein llythyr ac ymateb y Gweinidog isod.

         

 

Gallwch chi hefyd ddarllen blog gan ein Prif Weithredwr Philip Blaker yma.

Gallwch ddarllen rhagor am ein dull gweithredu yma.