SUT I YMATEB

Yn yr ymgynghoriad hwn, rydym yn edrych ar sut orau y gall cymwysterau yn y dyfodol gefnogi cyflwyno'r cwricwlwm newydd.

Bydd eich adborth yn ein helpu i benderfynu a yw ein cynigion yn iawn, neu a ddylid eu mireinio. Byddwn yn cyhoeddi adroddiad ar yr ymatebion a dderbyniwn ynghyd â'n hargymhellion yng ngwanwyn 2020.

Bydd yr ymgynghoriad yn cau 5pm ddydd Gwener 7 Chwefror 2020. Ni fyddwn yn ystyried unrhyw ymatebion a gyflwynir ar ôl i'r ymgynghoriad gau.

Dogfennau ymgynghori

 Cymwys ar gyfer y dyfodol - ymgynghoriad

   

 Cymwys ar gyfer y dyfodol – hawdd ei ddeall   

 

   Cymwys ar gyfer y dyfodol - ymgynghoriad i bobl ifanc

 

Sut i Ymateb

AR-LEIN

Gallwch chi ymateb drwy un o'n harolygon ar-lein os gwelwch yn dda.

Arolwg ar-lein- ymateb ar-lein

Arolwg ar-lein, fersiwn ar gyfer person ifanc – ymateb ar-lein

  

E-BOST

Cymwys ar gyfer y dyfodol - ymgynghoriad - ymateb drwy PDF rhyngweithiol

Fersiwn i berson ifanc - ymateb drwy PDF rhyngweithiol

Fersiwn hawdd ei ddarllen – lawrlwythwch ar ffurf WORD

Neu, llenwch y ffurflen a'i e-bostio at:

E-bost: post@arad.wales

 

POST

Neu, llenwch y ffurflen a'i phostio at:

Ymchwil Arad

8 Rhodfa Columbus
Maes Brigantîn
Caerdydd
CF10 4SD

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech gael rhagor o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu â ni ar reform@qualificationswales.org

Cyfeiriwch at ein hysbysiad preifatrwydd i gael rhagor o wybodaeth am sut rydym yn trin unrhyw ddata personol a ddarperir gennych fel rhan o'r ymgynghoriad hwn.