Y stori mor belled

Mae ein prif ffocws ar sut y bydd angen I gymwysterau a gymerir gan bobl ifanc 16 oed newid yng Nghymru.

Yn y fideo, mae'r Athro Graham Donaldson, awdur yr adroddiad Dyfodol Llwyddiannus a arweiniodd at ddiwygio'r cwricwlwm, yn rhannu ei farn am ein rhaglen ymgynghori Cymwys ar gyfer y dyfodol. 

Rydym wedi paratoi cyflwyniad byr sy’n esbonio ein Gwaith ar gymwysterau ar gyfer y cwricwlwm newydd.

 Cliciwch yma

Gallwch ddod o hyd i'r dogfennau ymgynghori yma.