Digwyddiadau

Mae Cymwysterau Cymru yn ymrwymedig i ymgysylltu â phawb mewn trafodaeth ar gymwysterau ar gyfer pobl ifanc 16 oed.

Rydym yn siarad ag ystod o gynulleidfaoedd i ddenu ymatebion, a fydd yn adeiladu corff o dystiolaeth i lywio ein meddwl a sicrhau bod unrhyw benderfyniadau yn seiliedig ar dystiolaeth.  

Ymunwch yn y sgwrs a defnyddiwch eich llais, mynychwch un o’n digwyddiadau cyhoeddus ledled Cymru yn Rhagfyr ac Ionawr. 

18 Rhagfyr 2019 
12-2pm 
Coleg Sir Gâr, campws Graig, Llanelli  

8 Ionawr 2020 
12-2pm 
Neuadd Reichel, Prifysgol Bangor, Heol Ffriddoedd, Bangor LL57 2TR 

17 Ionawr 2020 
12-2pm 
Coleg y Cymoedd, campws Nantgarw 

23 Ionawr 2020 
12-2pm 
Coleg Cambria, campws Bersham Road, Wrecsam 

30 Ionawr 2020 
12-2pm
Grŵp Colegau Castell-nedd Port Talbot, campws y Drenewydd 

I archebu lle ar un o'r digwyddiadau hyn, cysylltwch â diwygio@qualificationswales.org