Teithiau Dysgwyr Ôl-16

Bydd y cymwysterau ôl-16 newydd yn cynnig llwybr cydlynol a chlir i ddysgwyr i gyflawni cyflogadwyedd a chymhwysedd galwedigaethol. Bydd gan ddysgwyr anghenion gwahanol, a byddant yn barod i gamu i'r byd gwaith ar adegau gwahanol, ac mae'r cymwysterau ôl-16 yn cynnig amrywiaeth hyblyg o lwybrau.

Gallai'r llwybrau hyn gynnwys:

Byddai Dysgwr A yn gadael yr ysgol yn 16 oed ac yn dechrau ar raglen ddysgu amser llawn mewn coleg addysg bellach. Ar ôl cwblhau'r Cymhwyster Sylfaen mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig, mae'r dysgwr yn dechrau prentisiaeth ac yn cwblhau'r cymhwyster Prentisiaeth yn ei grefft/chrefft Adeiladu neu Beirianneg Gwasanaethau Adeiladu ddewisol.

Mae Dysgwr B hefyd yn gadael yr ysgol yn 16 oed ac yn cwblhau'r Cymhwyster Sylfaen mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig ar raglen ddysgu amser llawn sy'n para blwyddyn. Fodd bynnag, mae Dysgwr B yn dewis aros mewn addysg amser llawn ac mae'n cwblhau Cymhwyster Dilyniant mewn crefft Adeiladu neu Beirianneg Gwasanaethau Adeiladu ddewisol, yn ogystal â pharhau i ddatblygu ei sgiliau cyflogadwyedd. Yna mae ef neu hi yn dechrau Prentisiaeth, neu'n chwilio am waith amgen, ar ddiwedd yr ail flwyddyn.

Mae Dysgwr C yn gadael yr ysgol ac yn dechrau prentisiaeth. Mae ef neu hi yn cwblhau'r Cymhwyster Sylfaen mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig i ddechrau, gyda choleg addysg bellach neu ddarparwr dysgu seiliedig ar waith, gan gael ei ryddhau/rhyddhau o'r gwaith fesul diwrnod neu mewn blociau. Ar ôl cwblhau hyn, mae ef neu hi yn cwblhau'r Cymhwyster Prentisiaeth mewn Adeiladu neu Beirianneg Gwasanaethau Adeiladu.

DS: Enghreifftiau yn unig yw hyd y prentisiaethau.Bydd hyd pob prentisiaeth yn seiliedig ar ofynion pob swydd.