Cymwys ar gyfer y dyfodol

Ail-ddychmygu cymwysterau ar gyfer y cwricwlwm newydd

Mae Cymwysterau Cymru wedi cyhoeddi ei benderfyniadau ar yr ystod o bynciau lle bydd cenhedlaeth newydd o gymwysterau TGAU yn cael eu cyd-greu.

Mae'r adroddiad hwn yn rhan o sgwrs genedlaethol ar ddyfodol cymwysterau. Bydd y flwyddyn nesaf o gydweithio dwys yn ein paratoi at cyflwyno cynigion ar gyfer cymwysterau newydd erbyn haf 2022 a fydd yn barod i ddysgwyr yn 2025.

I ddarganfod mwy am y dewis o bynciau TGAU a fydd ar gael, darllenwch ein hadroddiad penderfyniadau. Cynhyrchwyd fersiwn o'r canfyddiadau a'r adroddiadau penderfyniadau sy'n addas i bobl ifanc hefyd.

          

 

Gweminar Adroddiad Canfyddiadau a Phenderfyniadau

Gallwch ddod o hyd i gopi o'r cyflwyniad, recordiad o'r gweminar a chyfres o gwestiynau ac atebion isod.
        

 

Gwnaethom gomisiynu ORS, darparwr ymchwil annibynnol, i ddadansoddi'r ymatebion o'n hymgynghoriad. Mae dolenni i'r adroddiadau llawn a chryno i'w gweld isod.

         

Dogfennau ymgynghori 

Dogfen ymgynghori - fersiwn PDF

 

Dogfen ymgynghori -
fersiwn PDF sy'n addas i bobl ifanc