Cymwys ar gyfer y dyfodol

Croeso i Cymwys ar gyfer y Dyfodol. Dyma lle gallwch chi ddarganfod popeth am ein gwaith i edrych ar newidiadau i'r cymwysterau a ddilynir gan bobl ifanc 16 oed yng Nghymru.

Rydym ni am sicrhau bod cymwysterau’n gweddu i'r Cwricwlwm newydd i Gymru ac yn diwallu anghenion dysgwyr yn y dyfodol. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y cwricwlwm newydd ar wefan Llywodraeth Cymru. Ein gweledigaeth yw bod pobl ifanc 16 oed yng Nghymru’n dilyn cymwysterau ag iddynt barch byd-eang sy’n eu hysbrydoli a’u paratoi ar gyfer bywyd, dysgu a gwaith.

Er mwyn helpu i gyflawni hyn, rydym ni eisiau gwybod beth yw'ch barn chi ar sut y gallai pethau fod yn wahanol.

Rydym ni’n canolbwyntio’n bennaf ar sut y bydd angen i gymwysterau ar gyfer pobl ifanc 16 oed yng Nghymru newid.

Yn y fideo hwn, mae'r Athro Graham Donaldson, awdur yr adroddiad Dyfodol Llwyddiannus a arweiniodd at ddiwygio'r cwricwlwm, yn rhannu ei farn am ein rhaglen ymgynghori Cymwys ar gyfer y Dyfodol

donaldson image