Cyrff Dyfarnu

Mae City and Guilds ac EAL wedi creu gwefan newydd sy'n cynnwys toreth o wybodaeth am y cymwysterau newydd ar gyfer canolfannau, cyflogwyr a dysgwyr.

Mae'r wefan Sgiliau i Gymru yn cynnwys fideos, cyfrif i lawr i'r addysgu cyntaf a chyfle i danysgrifio i gael diweddariadau e-bost rheolaidd.

Mae CBAC yn dod â'u harbenigedd i ddatblygiad y cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch newydd.