Beth yw barn pobl am y Dystysgrif Her Sgiliau?

Beth yw barn dysgwyr, prifysgolion a chyflogwyr am Fagloriaeth Cymru a'r Dystysgrif Her Sgiliau? Sut mae wedi helpu dysgwyr i astudio ymhellach neu gael gwaith?

Yn yr adran hon byddwch yn gweld enghreifftiau go iawn o ddysgwyr sy'n dweud bod y Dystysgrif Her Sgiliau wedi eu helpu i ennill lle mewn prifysgol yn ogystal â'u helpu i fagu hyder.

Mae hefyd enghraifft o sut mae Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe'n defnyddio'r Dystysgrif Her Sgiliau i ysgogi syniadau ymysg myfyrwyr a all wella'r profiad diwrnod gêm i'w cefnogwyr ifanc, a dolen i fideo ag amrywiaeth o safbwyntiau gan gyflogwyr.