Cymwysterau galwedigaethol

Rydym yn ystyried cymwysterau galwedigaethol fel y rhai sy'n asesu gwybodaeth, dealltwriaeth a/neu sgiliau sy'n ymwneud yn benodol â'r byd gwaith.

Dylai cymwysterau galwedigaethol adlewyrchu anghenion cyflogwyr p'un a ydynt yn arwain at waith neu'r cam nesaf o ddysgu.

Rydym yn rheoleiddio cymwysterau galwedigaethol drwy:

Mae rhagor o wybodaeth ar gael am ein Strategaeth Cymwysterau Galwedigaethol.