Adnoddau

Rydym wedi creu cyfres o adnoddau i ddefnyddio i godi ymwybyddiaeth ac ysgogi trafodaeth ynghylch y cymwysterau Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig..

Tystebau rhanddeiliaid

James Nelson- Executive Director for Academic Services, Grŵp Llandrillo Menai

Angharad Lloyd Beynon- Policy, Stakeholder and Partnerships Manager, City & Guilds

Leigh Hughes- CSR Director, Bouygues UK

 

Trosolwg o Gymwysterau Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig

 

Graffeg

           Graffigau ategol

 Taflen hyrwyddo TGAU

Fideo

       Fideos ategol

Mae'r fideo hon yn crynhoi nodweddion y cymwysterau prentisiaeth newydd mewn gwasanaethau peirianneg ac adeiladu. 

Helpwch i ledaenu'r neges drwy hyrwyddo negeseuon ac adnoddau gyda’ch rhwydweithiau – dysgwyr, cydweithwyr, cyflogwyr, teuluoedd a ffrindiau.

DS Mae enw un cymhwyster yn y gyfres hon wedi’i ddiwygio i ‘Sylfaen mewn Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu ac Adeiladu (Lefel 2)’.  Efallai y bydd rhai deunyddiadau ar y dydalen hon yn cyfeirio at ei gweithio blaenorol, ‘Sylfaen mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig (Lefel2)’