Adnoddau

Rydym wedi creu cyfres o adnoddau i ddefnyddio i godi ymwybyddiaeth ac ysgogi trafodaeth ynghylch y cymwysterau Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig..

Trosolwg o Gymwysterau Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig

 

Graffeg

           Graffigau ategol

 Taflen hyrwyddo TGAU

Fideo

       Fideos ategol

Mae'r fideo hon yn crynhoi nodweddion y cymwysterau prentisiaeth newydd mewn gwasanaethau peirianneg ac adeiladu.

Helpwch i ledaenu'r neges drwy hyrwyddo negeseuon ac adnoddau gyda’ch rhwydweithiau – dysgwyr, cydweithwyr, cyflogwyr, teuluoedd a ffrindiau.

 

DS Mae enw un cymhwyster yn y gyfres hon wedi’i ddiwygio i ‘Sylfaen mewn Peirianneg Gwasanaethau Adeiladu ac Adeiladu (Lefel 2)’.  Efallai y bydd rhai deunyddiadau ar y dydalen hon yn cyfeirio at ei gweithio blaenorol, ‘Sylfaen mewn Adeiladu a’r Amgylchedd Adeiledig (Lefel2)’