Astudiaethau achos

Mae yna lawer o yrfaoedd cyffrous a medrus ar gael yn y sector adeiladu a'r amgylchedd adeiledig. Mae'n ddiwydiant a fydd bob amser angen pobl ifanc dalentog i hybu economi Cymru.

Rydyn ni wedi siarad â nifer o bobl ifanc sy'n cychwyn ar eu dewis yrfaoedd yn y diwydiant, yn ogystal â chyflogwyr.