Canllaw i gardiau CSCS sydd ar gael

Gwybodaeth am gymwysterau adeiladu a’r amgylchedd adeiledig newydd a chardiau CSCS cysylltiedig.

Cymhwyster

Cerdyn/cardiau perthnasol

Cymhwyster Craidd City & Guilds mewn Adeiladu a Pheirianneg Gwasanaethau Adeiladu (Lefel 2) gydag un o'r profiadau crefft canlynol:

·       Gweithio gyda brics, blociau a cherrig

·       Galwedigaethau pren

·       Plastro a systemau mewnol

·       Galwedigaethau peintio addurnol a diwydiannol

·       Galwedigaethau toi

·       Gwaith adeiladu a gwaith peirianneg sifil

·       Teilsio waliau a lloriau

 

Bydd dysgwyr sy'n ymgymryd ag un o'r profiadau crefft hyn pan fyddant wedi cofrestru ar y cymhwyster hwn fel rhan o fframwaith prentisiaeth yn gallu cyflawni cerdyn Prentis CSCS (yn amodol ar gwblhau prawf Diogelwch, Iechyd a’r Amgylchedd (HS&E) CITB yn llwyddiannus, neu brawf cyfwerth cymeradwy).

City & Guilds Dilyniant mewn Adeiladu (Lefel 2)

 

Ar ôl cofrestru ar y cymhwyster hwn, bydd dysgwyr yn gallu cyflawni Cerdyn Lleoliad Diwydiant CSCS (yn amodol ar gwblhau prawf Diogelwch, Iechyd a’r Amgylchedd (HS&E) CITB yn llwyddiannus, neu brawf cyfwerth cymeradwy).

 

City & Guilds Adeiladu (Lefel 3) – Gwaith Coed Pensaernïol

 

Bydd dysgwyr sy'n dilyn y cymhwyster hwn tra'u bod wedi cofrestru ar brentisiaeth yn gallu gwneud cais am gerdyn Prentis CSCS.

 

Bydd dysgwyr sy’n dilyn y cymhwyster hwn heb fod wedi cofrestru ar brentisiaeth yn gallu gwneud cais am gerdyn Hyfforddai CSCS (yn amodol ar gwblhau prawf Diogelwch, Iechyd a’r Amgylchedd (HS&E) CITB yn llwyddiannus, neu brawf cyfwerth cymeradwy).

 

Ar ôl cwblhau'r cymhwyster yn llwyddiannus, bydd dysgwyr yn gallu cael cerdyn Crefft Uwch CSCS .

 

City & Guilds Adeiladu (Lefel 3) – Gwaith Coed ar Safle

 

Bydd dysgwyr sy'n dilyn y cymhwyster hwn tra'u bod wedi cofrestru ar brentisiaeth yn gallu cael cerdyn Prentis CSCS.

 

Bydd dysgwyr sy’n dilyn y cymhwyster hwn heb fod wedi cofrestru ar brentisiaeth yn gallu gwneud cais am gerdyn Hyfforddai CSCS (yn amodol ar gwblhau prawf Diogelwch, Iechyd a’r Amgylchedd (HS&E) CITB yn llwyddiannus, neu brawf cyfwerth cymeradwy).

 

Ar ôl cwblhau'r cymhwyster yn llwyddiannus, bydd dysgwyr yn gallu cael cerdyn Crefft Uwch CSCS .

 

City & Guilds Adeiladu (Lefel 3) – Gosod Fframiau Pren

 

Bydd dysgwyr sy'n dilyn y cymhwyster hwn tra'u bod wedi cofrestru ar brentisiaeth yn gallu cael cerdyn Prentis CSCS.

 

Bydd dysgwyr sy’n dilyn y cymhwyster hwn heb fod wedi cofrestru ar brentisiaeth yn gallu gwneud cais am gerdyn Hyfforddai CSCS (yn amodol ar gwblhau prawf Diogelwch, Iechyd a’r Amgylchedd (HS&E) CITB yn llwyddiannus, neu brawf cyfwerth cymeradwy).

 

Ar ôl cwblhau'r cymhwyster yn llwyddiannus, bydd dysgwyr yn gallu cael cerdyn Crefft Uwch CSCS .

 

City & Guilds Adeiladu (Lefel 3) – Gosod Brics

 

Bydd dysgwyr sy'n dilyn y cymhwyster hwn tra'u bod wedi cofrestru ar brentisiaeth yn gallu cael cerdyn Prentis CSCS.

 

Bydd dysgwyr sy’n dilyn y cymhwyster hwn heb fod wedi cofrestru ar brentisiaeth yn gallu gwneud cais am gerdyn Hyfforddai CSCS (yn amodol ar gwblhau prawf Diogelwch, Iechyd a’r Amgylchedd (HS&E) CITB yn llwyddiannus, neu brawf cyfwerth cymeradwy).

 

Ar ôl cwblhau'r cymhwyster yn llwyddiannus, bydd dysgwyr yn gallu cael cerdyn Crefft Uwch CSCS .

 

City & Guilds Adeiladu (Lefel 3) – Peintio ac Addurno

 

Bydd dysgwyr sy'n dilyn y cymhwyster hwn tra'u bod wedi cofrestru ar brentisiaeth yn gallu cael cerdyn Prentis CSCS.

 

Bydd dysgwyr sy’n dilyn y cymhwyster hwn heb fod wedi cofrestru ar brentisiaeth yn gallu gwneud cais am gerdyn Hyfforddai CSCS (yn amodol ar gwblhau prawf Diogelwch, Iechyd a’r Amgylchedd (HS&E) CITB yn llwyddiannus, neu brawf cyfwerth cymeradwy).

 

Ar ôl cwblhau'r cymhwyster yn llwyddiannus, bydd dysgwyr yn gallu cael cerdyn Crefft Uwch CSCS .

 

City & Guilds Adeiladu (Lefel 3) – Plastro Solet

 

Bydd dysgwyr sy'n dilyn y cymhwyster hwn tra'u bod wedi cofrestru ar brentisiaeth yn gallu cael cerdyn Prentis CSCS.

 

Bydd dysgwyr sy’n dilyn y cymhwyster hwn heb fod wedi cofrestru ar brentisiaeth yn gallu gwneud cais am gerdyn Hyfforddai CSCS (yn amodol ar gwblhau prawf Diogelwch, Iechyd a’r Amgylchedd (HS&E) CITB yn llwyddiannus, neu brawf cyfwerth cymeradwy).

 

Ar ôl cwblhau'r cymhwyster yn llwyddiannus, bydd dysgwyr yn gallu cael cerdyn Crefft Uwch CSCS .

 

City & Guilds Adeiladu (Lefel 3) – Teilsio Waliau a Lloriau

 

Bydd dysgwyr sy'n dilyn y cymhwyster hwn tra'u bod wedi cofrestru ar brentisiaeth yn gallu cael cerdyn Prentis CSCS.

 

Bydd dysgwyr sy’n dilyn y cymhwyster hwn heb fod wedi cofrestru ar brentisiaeth yn gallu gwneud cais am gerdyn Hyfforddai CSCS (yn amodol ar gwblhau prawf Diogelwch, Iechyd a’r Amgylchedd (HS&E) CITB yn llwyddiannus, neu brawf cyfwerth cymeradwy).

 

Ar ôl cwblhau'r cymhwyster yn llwyddiannus, bydd dysgwyr yn gallu cael cerdyn Crefft Uwch CSCS .

 

City & Guilds Adeiladu (Lefel 3) – Leinio Sych

 

Bydd dysgwyr sy'n dilyn y cymhwyster hwn tra'u bod wedi cofrestru ar brentisiaeth yn gallu cael cerdyn Prentis CSCS.

 

Bydd dysgwyr sy’n dilyn y cymhwyster hwn heb fod wedi cofrestru ar brentisiaeth yn gallu gwneud cais am gerdyn Hyfforddai CSCS (yn amodol ar gwblhau prawf Diogelwch, Iechyd a’r Amgylchedd (HS&E) CITB yn llwyddiannus, neu brawf cyfwerth cymeradwy).

 

Ar ôl cwblhau'r cymhwyster yn llwyddiannus, bydd dysgwyr yn gallu cael cerdyn Crefftwr Medrus CSCS.

 

City & Guilds Adeiladu (Lefel 3) – Gweithrediadau Sifil: Gwaith Daear

 

Bydd dysgwyr sy'n dilyn y cymhwyster hwn tra'u bod wedi cofrestru ar brentisiaeth yn gallu cael cerdyn Prentis CSCS.

 

Bydd dysgwyr sy’n dilyn y cymhwyster hwn heb fod wedi cofrestru ar brentisiaeth yn gallu gwneud cais am gerdyn Hyfforddai CSCS (yn amodol ar gwblhau prawf Diogelwch, Iechyd a’r Amgylchedd (HS&E) CITB yn llwyddiannus, neu brawf cyfwerth cymeradwy).

 

Ar ôl cwblhau'r cymhwyster yn llwyddiannus, bydd dysgwyr yn gallu cael cerdyn Crefftwr Medrus CSCS.

 

City & Guilds Adeiladu (Lefel 3) – Gosod Llechi a Theils ar Doeau

 

Bydd dysgwyr sy'n dilyn y cymhwyster hwn tra'u bod wedi cofrestru ar brentisiaeth yn gallu cael cerdyn Prentis CSCS.

 

Bydd dysgwyr sy’n dilyn y cymhwyster hwn heb fod wedi cofrestru ar brentisiaeth yn gallu gwneud cais am gerdyn Hyfforddai CSCS (yn amodol ar gwblhau prawf Diogelwch, Iechyd a’r Amgylchedd (HS&E) CITB yn llwyddiannus, neu brawf cyfwerth cymeradwy).

 

Ar ôl cwblhau'r cymhwyster yn llwyddiannus, bydd dysgwyr yn gallu cael cerdyn Crefftwr Medrus CSCS.