Hyfforddiant Athrawon

Mae Cymwysterau Cymru a'r corff dyfarnu WJEC yn cynnal rhaglen o ddigwyddiadau hyfforddi i gefnogi dysgeidiaeth gyntaf y cymwysterau TAG ac Amgylchedd Adeiledig TGAU newydd.

Hyfforddiant ac adnoddau TAG UG/Safon Uwch yr Amgylchedd Adeiledig am ddim

Gall athrawon a darlithwyr bellach gofrestru ar gyfer rhaglen hyfforddi am ddim i'w cefnogi i ddarparu’r cymhwyster UG/Safon Uwch yr Amgylchedd Adeiledig. Bydd y sesiynau'n cynnwys dulliau addysgu a dysgu, deunyddiau enghreifftiol ac amrywiaeth o adnoddau dysgu digidol.

Cynhelir y sesiwn nesaf, a fydd yn rhoi trosolwg o'r rhaglen a chrynodeb o'r adnoddau sydd eisoes ar gael, ar-lein ar 19 Ionawr 2022, 4-5pm.

Mae'r hyfforddiant yn cael ei ddarparu gan CBAC a'i ariannu gan Cymwysterau Cymru. Gall athrawon a darlithwyr gofrestru am ddim.

Gallwch ymweld â thudalen pwnc CBAC i gael gwybod mwy am y cymhwyster newydd cyffrous hwn, a fydd ar gael i'w addysgu am y tro cyntaf ym mis Medi 2022.

I gael gwybod mwy am y rhaglen hyfforddi hon gallwch e-bostio dpp@cbac.co.uk neu datblygu@cymwysteraucymru.org.

Cyflwyno cymwysterau adeiladu a pheirianneg gwasanaethau adeiladu newydd gan City & Guilds | EAL

Mae City & Guilds ac EAL yn cefnogi canolfannau i gyflwyno'r cymwysterau newydd trwy ddigwyddiadau ac adnoddau.

Gallwch fynd i’r adran ‘Hyfforddiant a Digwyddiadau’ ar wefan Sgiliau i Gymru i gofrestru ar gyfer digwyddiadau a gynhelir ym mis Chwefror a mis Mawrth 2022.

Ewch i adrannau ‘Adnoddau’ a ‘Cymwysterau’ gwefan Sgiliau i Gymru i lawrlwytho a chael mynediad at adnoddau i gefnogi cynllunio a chyflwyno’r cymwysterau newydd nawr.