Peirianneg, Gweithgynhyrchu Uwch ac Ynni

Mae Cymwysterau Cymru yn cynnal adolygiad o gymwysterau a'r system gymwysterau yn y sector Peirianneg, Gweithgynhyrchu Uwch ac Ynni yng Nghymru.

Roedd yr Adolygiad yn helaeth ac yn cynnwys cyfweliadau manwl gyda thros 100 o randdeiliaid, trafodaethau â ffocws gyda thros 350 o ddysgwyr, adolygiad technegol o gymwysterau, astudiaeth gymharu ryngwladol ac arolwg ar-lein. Roedd y wybodaeth a'r dystiolaeth o’r holl elfennau hyn o’r Adolygiad yn sail i'r canfyddiadau a gyflwynir yn yr adroddiad.

              

 

          

Cliciwch ar y fideos isod i glywed safbwyntiau rhai o'r bobl a gymerodd ran yn yr Adolygiad.

David Jones OBE DL, Cadeirydd Cymwysterau Cymru

Joanne Daniels, Newport Wafer Fab

Nick Tyson, Coleg Cambria

Salah Berdouk, Grŵp Llandrillo Menai

John Nash, TSW

John Phelps, Cynghorydd Sector

Dave Cranmer, Cynghorydd Sector

Gweminar

Cynhaliwyd gweminar i roi trosolwg o ganfyddiadau ein hadolygiad. Isod, ceir recordiad o'r gweminar a’r cyflwyniad.

Recordiad o’r gweminar ar 21 Hydref 2020

Cyflwyniad