Cyfyngu ar gymwysterau

Gwnaethom ymgynghori ar gynnig i gyfyngu ar nifer o gymwysterau yn y maes Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig a'u comisiynu.

Ar ôl ystyried adborth rhanddeiliaid i’n bwriad i gyfyngu ar gymwysterau, gwnaethom gadarnhau y byddem yn rhoi’r cyfyngiad arfaethedig ar waith ac yn comisiynu cyfres newydd o gymwysterau. Ym mis Mai 2019, gwnaethom gyhoeddi’r Hysbysiad o’n Bwriad i Gyfynu hwn, y gellir ei ddarllen yma.

Cyn hyn, cytunwyd bod y cymwysterau yn y maes Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig, yn gymwysterau blaenoriaethol, mewn cydweithrediad ag Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg yng Nghymru. Ym mis Gorffennaf 2018, gwnaethom gyhoeddi ein Rhestr Cymwysterau Blaenoriaethol Cymwysterau Cymru, a oedd hefyd yn dangos ein bwriad i gyfyngu. Gellir dod o hyd i restr ddangosol o gymwysterau dynodedig yr oedd hyn yn debygol o effeithio arnynt yma. Gellir dod o hyd i'r Hysbysiad o Gynnig i Gyfyngu yn Atodiad A o'r Rhestr ynghyd â'r Rhagolwg yma.

Ar ôl ystyried adborth gan randdeiliaid i'n bwriad i gyfyngu ar gymwysterau, gwnaethom gadarnhau y bydden yn rhoi'r cyfyngiad arfaethedig ar waith ac yn comisiynu scyfres newydd o gymwysterau.

Dechreuodd y cam nesaf o'r gwaith i fynd ymlaen â'n cynigion ar gyfer diwygio ym mis Hydref 2018. Gallwch ddarllen am hyn yma.