Beth nesaf?

Rydym wedi dadansoddi'r holl dystiolaeth o'r adolygiad i nodi cryfderau a meysydd pryder. Rydym nawr yn archwilio'r hyn y gallem ei wneud i fynd i'r afael â chanfyddiadau'r adolygiad.

Ein nod yw cyhoeddi adroddiad adolygiad y sector yn hydref 2020.

Rydym yn ddiolchgar i'r sector am ymgysylltu mor gadarnhaol ag adolygiad y sector ac estynnwn ddiolch i bawb sydd wedi bod yn rhan hyd yn hyn.

Os hoffech chi gymryd rhan yn yr adolygiad a rhannu eich barn, cysylltwch â  AdolygiadPeirianneg@CymwysterauCymru.org