Amserlen Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant

Yn 2015, dechreuodd Cymwysterau Cymru adolygiad o'r sector Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Plant. Roedd adroddiad yr adolygiad yn cynnwys nifer o cynigion ar gyfer cymwysterau yn y sector, gan gynnwys datblygu cyfres newydd o gymwysterau ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru. Gallwch ddarllen mwy am gynnydd y gwaith hwn isod.