Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu

Ers mis Mawrth 2017, mae Cymwysterau Cymru wedi bod yn adolygu ystod ac ansawdd y cymwysterau yn y sector Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh). Hwn yw'r trydydd yn ein cyfres o adolygiadau sector o gymwysterau galwedigaethol.

Mae TGCh wedi cael ei adnabod fel sector â blaenoriaeth ar gyfer twf gan Lywodraeth Cymru a'r Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol. Caiff y sector ei gydnabod fel un o'r diwydiannau sy'n tyfu gyflymaf yng Nghymru ac mae'n cwmpasu meysydd fel seiberddiogelwch, datblygu systemau, analyteg data, datblygu meddalwedd a chymorth TG, ymysg eraill.

Yn ogystal ag ymgysylltu â rhanddeiliaid drwy ymgynghoriadau ar-lein a chyfweliadau wyneb yn wyneb, rydym wedi archwilio manylebau a deunyddiau cymwysterau allweddol, gan gyfeirio at waith dysgwyr. Rydym hefyd wedi edrych ar amrywiaeth o adnoddau dysgu ac asesu TGCh rhyngwladol, er mwyn nodi'r hyn sy'n debyg.

Os hoffech gysylltu â ni am yr adolygiad, e-bostiwch AdolygiadTGCh@cymwysteraucymru.org.

Hyd yn hyn, rydym wedi cyfarfod â mwy na 100 o randdeiliaid, cynnal cyfarfodydd ag athrawon a siarad â mwy na 600 o ddysgwyr AB. Gwnaeth mwy na 500 o ddysgwyr hefyd ymateb i'n harolwg ar-lein. Rydym yn casglu'r dystiolaeth hon a thystiolaeth ychwanegol ar hyn o bryd a byddwn yn parhau i wneud hynny yn y flwyddyn newydd.