Technoleg Ddigidol: Llinell Amser Cyflawni

O fis Medi 2021, bydd y cymhwyster TGAU Technoleg Ddigidol, y cyntaf mewn cyfres newydd o gymwysterau cyffredinol yn y maes pwnc hwn, ar gael i ganolfannau.

Mae'r tabl isod yn crynhoi'r digwyddiadau a'r adnoddau a fydd ar gael i gefnogi athrawon i baratoi i gyflwyno'r cymwysterau'n effeithiol. 

Digwyddiad/Adnodd

Disgrifiad

Dyddiad

Dolen

Adnoddau CBAC

Bydd CBAC yn cyhoeddi Canllawiau cychwynnol ar gyfer Adnoddau addysgu ar gyfer y Technoleg Ddigidol TGAU newydd cymhwyster. Bydd adnoddau pellach hefyd a ddarparwyd yn 2021.

Rhagfyr 2020

Dolen

Paratoi i Addysgu TGAU Technoleg Ddigidol CBAC

Mae CBAC yn darparu sesiynau DPP am ddim i ymarferwyr sydd â diddordeb neu sy'n paratoi i gyflwyno'r cymhwyster newydd hwn.

Chwefror – Mawrth 2021

Dolen

Technocamps: Technolegau Digidol i Athrawon

Bydd Technocamps yn darparu cwrs dysgu cyfunol i ategu dealltwriaeth athrawon o’r maes pwnc technoleg ddigidol. Bydd y cwrs yn cynnwys modiwl a fydd yn canolbwyntio ar animeiddio a datblygu gemau fideo a bydd Technocamps yn cyhoeddi manylion pellach yn 2021

23 Mawrth 2021

I ddod

Adobe X Hwb

Mae Cymwysterau Cymru yn croesawu cyhoeddiad Llywodraeth Cymru y bydd ysgolion yn gallu prynu trwyddedau Adobe Creative Cloud trwy Hwb am gost sylweddol is.

Chwefror 2021

Dolen