Gwasnaethau Adeiladu ac Adeiladu: beth sy'n digwydd a phryd

Amserlen gweithgareddau allweddol gwaith datblygu'r cymwysterau newydd: 

Cymwysterau Sylfaen, Dilyniant a Phrentisiaeth 

Cymwysterau TGAU a Safon Uwch 

Rydym yn comisiynu corff dyfarnu/consortiwm o gyrff dyfarnu i ddatblygu a dyfarnu'r cymwysterau Sylfaen, Dilyniant a Phrentisiaeth newydd. 

Hydref 2018- 

Mehefin 2019 

Rydym yn ymgynghori ar ofynion drafft ar gyfer cymhwyster TGAU, UG a Safon Uwch newydd ym maes yr Amgylchedd Adeiledig. 

Mai-  

Mehefin 2019 

Rydym yn cyhoeddi pa gorff dyfarnu/consortiwm o gyrff dyfarnu fydd yn cynnig y cymwysterau Sylfaen, Dilyniant a Phrentisiaeth newydd. 

Gorffennaf 2019 

Rydym yn cyhoeddi gofynion terfynol (meini prawf cymeradwyo) ar gyfer cymhwyster TGAU, UG a Safon Uwch ym maes yr Amgylchedd Adeiledig. 

Awst 2019 

Mae'r corff dyfarnu llwyddiannus yn datblygu'r cymwysterau newydd. 

Gorffennaf 2019 - Mawrth 2020 

Gwahodd cyrff dyfarnu i gyflwyno cymhwyster TGAU a Safon Uwch newydd ym maes yr Amgylchedd Adeiledig i'w cymeradwyo gan Cymwysterau Cymru. 

Hydref 2019 ymlaen

Rydym yn ymgynghori ar y gofynion sylfaenol ar gyfer y cymwysterau Sylfaen, Dilyniant a Phrentisiaeth newydd. 

Medi - Hydref 2019 

 

 

Rydym yn cyhoeddi gofynion terfynol (meini prawf cymeradwyo) ar gyfer y cymwysterau Sylfaen, Dilyniant a Phrentisiaeth.   

Mawrth 2020 

 

 

Cyflwyno'r cymwysterau Sylfaen, Dilyniant a Phrentisiaeth cyntaf i'w cymeradwyo gan Cymwysterau Cymru.

Mai 2020 

 

 

Cymeradwyo cymwysterau Sylfaen, Dilyniant, Prentisiaeth a TGAU erbyn diwedd mis Rhagfyr 2020.  Cynnig dyddiad cymeradwyo cymhwyster Safon Uwch, ond cyn mis Medi 2020.

Addysgu'r cymwysterau Sylfaen, Dilyniant a Phrentisiaeth newydd a'r cymwysterau TGAU am y tro cyntaf - Medi 2021 

Addysgu'r cymhwyster UG/Safon Uwch am y tro cyntaf - Medi 2022