Gwneud cymwysterau'n addas ar gyfer y cwricwlwm newydd

Mae Emyr George, ein Cyfarwyddwr Cyswllt Cymwysterau Cyffredinol, yn trafod cynlluniau ar gyfer y cwricwlwm newydd yn y fideo hwn, ac yn esbonio sut rydym eisoes yn meddwl am yr hyn y mae'n ei olygu i bobl ifanc 14-16 oed yn y dyfodol.

Mae'n siarad am ein proses ymgynghori a sut y bydd yn rhaid i gymwysterau esblygu i ateb heriau'r cwricwlwm newydd trwy gynnig dewis cydlynol, hyblyg a dwyieithog i ddysgwyr.