Cymwysterau a’r cwriwclwm newydd: prif gerrig milltir

Mae diwygio’r cwricwlwm yn rhoi cyfle i ni meddwl yn ofalus am bwrpas cymwysterau, pa rai a ddylai fod ar gael, a sut y dylent gael eu cynllunio. Rydym hefyd yn awyddus i ystyried sut y gall cymwysterau ategu amcanion a dibenion craidd y cwricwlwm newydd.

I’n helpu i ateb y cwestiynau pwysig hyn, byddwn yn ymgysylltu’n helaeth dros y misoedd i ddod, ar draws y sector addysg a’r tu hwnt. Ein bwriad yw cytuno ar yr egwyddorion arweiniol a fydd yn llywio’r cymwysterau 14 i 16 a gynigir yn y dyfodol. Rydym yn disgwyl cadarnhau yn 2020 sut olwg a fydd ar y cymwysterau a gynigir yn y dyfodol, er mwyn i ysgolion allu cyflwyno’r cwricwlwm yn effeithiol, ac er mwyn sicrhau bod unrhyw gymwysterau newydd ar gael mewn da bryd. 

Gallwch weld amserlen lefel-uchel ar gyfer ein dull gweithredu yma.