Datblygu eich tasgau eich hun

Datblygwyd canllawiau mewn ymateb i ganfyddiadau’r adolygiad o weithredu’r cymwysterau Sgiliau Hanfodol diwygiedig a gyhoeddwyd gennym ym mis Rhagfyr 2017.

Cyhoeddwyd y canllaw hwn ym mis Ionawr 2019 gyda'r nod o gynorthwyo canolfannau sy'n cyflwyno ac yn asesu cymwysterau Sgiliau Hanfodol i ddatblygu, a chyflwyno i'w cymeradwyo, eu tasgau rheoledig a'u cynlluniau marcio canolfan-benodol eu hunain. Nod y ddogfen ganllaw yw arwain canolfannau trwy'r prosesau datblygu, cymeradwyo a defnyddio cychwynnol.

Gellir gweld y canllawiau yma.