Dyfarnu yn 2021

Yn yr adran hon fe welwch yr holl wybodaeth ddiweddaraf am sut y dyfernir graddau i ddysgwyr yng Nghymru yn haf 2021.

TGAU, UG a Safon Uwch cymeradwy

Ar 20 Ionawr, cadarnhaodd Cymwysterau Cymru, yn dilyn cyfarwyddyd polisi'r Gweinidog Addysg ar y dull asesu ar gyfer Haf 2021, y bydd yn newid ei reoliadau ar gyfer TGAU, UG a Safon Uwch cymeradwy yng Nghymru er mwyn caniatáu i ysgolion a cholegau bennu graddau.

Os ydych yn ddysgwr, yn athro neu’n rhiant, ewch i'n tudalen cwestiynau cyffredin. Mae gwybodaeth yma ar gyfer Blwyddyn 10, 11, 12 a Blwyddyn 13 ac ar gyfer ymgeiswyr preifat sy'n astudio ar gyfer TGAU, UG a Safon Uwch. Mae hefyd yn cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf am gymwysterau galwedigaethol.

Cymhwyster galwedigaethol

Nid yw'r cyhoeddiad gan y Gweinidog ar 20 Ionawr yn cynnwys cymwysterau galwedigaethol a thechnegol, sy'n cael eu hystyried ar wahân.

Rydym yn gweithio gyda'r cyrff dyfarnu sy'n cynnig cymwysterau galwedigaethol i Gymru’n unig i adlewyrchu'r trefniadau hyn yn y cymwysterau hynny. Byddwn yn parhau i weithio gyda'n cyd-reoleiddwyr i benderfynu ar y trefniadau ar gyfer cymwysterau galwedigaethol a thechnegol a gynigir ledled y DU. Mae Ofqual yn ymgynghori ar gynigion ar hyn o bryd.