Sut mae graddau'n cael eu cyfrif?

Gwyddom fod gennych lawer o gwestiynau am y broses ar gyfer dyfarnu graddau yn absenoldeb arholiadau yr haf hwn oherwydd pandemig Covid-19.

Rydym wedi cynhyrchu nifer o adnoddau, gan gynnwys dogfennau, sleidiau powerpoint a fideos, i egluro sut mae'r system yn gweithio. Mae hyn yn cynnwys canllaw i Raddau Asesu Canolfannau a'r broses safoni. 


Mae'r fideo hon yn rhoi canllaw cam wrth gam i chi ar sut mae safoni yn gweithio.

  

 

Cyflwyniad PowerPoint yn crynhoi Graddau Asesu Canolfannau