Datganiad am drefniadau asesu Haf 2022

Ym mis Mawrth, gwnaethom gynghori ysgolion a cholegau y bydd gofynion asesu yn cael eu haddasu ar gyfer dysgwyr sy'n astudio ar gyfer Cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch a’r Dystysgrif Her Sgiliau yn haf 2022.

Mae CBAC wedi ymgynghori'n ddiweddar ar yr addasiadau arfaethedig gydag athrawon, dysgwyr a rhieni. Yr wythnos hon, bydd CBAC yn cyhoeddi canlyniad yr ymgynghoriad a bydd y wybodaeth ar gael i ysgolion a cholegau.

Oni bai bod effaith sylweddol yn sgil y pandemig, rydym yn bwriadu asesu cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch cymeradwy trwy arholiadau ac asesiadau di-arholiad fel arfer, ond gan adlewyrchu'r addasiadau, yn haf 2022. Fodd bynnag, bydd trefniadau amgen yn cael eu rhoi ar waith rhag ofn y bydd effaith sylweddol ar addysgu a dysgu o ganlyniad i'r pandemig.  

Byddwn yn rhoi gwybod i ysgolion a cholegau am drefniadau wrth gefn amgen yn gynnar yn nhymor yr hydref, fel eu bod yn barod i gael eu gweithredu os oes angen.