Datganiad Llywodraeth Cymru ar gyfres arholiadau Tachwedd 2020 – 16 Hydref 2020

I ddysgwyr, mewn ysgolion ac mewn colegau addysg bellach bydd cyfle i sefyll TGAU craidd mewn Saesneg Iaith, Mathemateg, Mathemateg-Rhifedd a'r Iaith Gymraeg ym mis Tachwedd 2020 yn ôl y bwriad. Bydd cymwysterau eraill ar gael ym mis Ionawr 2021 ac fel rhan o gyfres haf 2021.

Mae hyn er mwyn i'r dysgwyr hynny sydd ar fin cymryd TGAU allu parhau â'u haddysg gyda'r tarfu lleiaf posibl, o dan yr amgylchiadau. Mae hyn hefyd yn berthnasol i ddysgwyr sydd i sefyll eu harholiadau mynediad i brifysgolion. 

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma https://www.admissionstesting.org/

Bydd canllawiau gweithredol pellach i gefnogi canolfannau (h.y. ysgolion a cholegau) ar redeg y gyfres arholiadau'n ddiogel yn cael eu cyhoeddi ddydd Llun.

Fel y dywedodd y Prif Weinidog heddiw, mae cadw ysgolion ar agor yn brif flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru a byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau'r addysg fwyaf posibl a lleihau aflonyddwch.

Fodd bynnag, rydym yn wynebu rhai penderfyniadau eithriadol o anodd i reoli'r feirws - bydd gweinidogion yn cyfarfod dros y penwythnos i drafod toriad tân.

Fel bob amser, byddaf yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf ichi am faterion sy'n ymwneud ag addysg. 

Rhannwch i helpu i wneud eraill yn ymwybodol ac, os gwelwch yn dda, meddyliwch ddwywaith cyn rhannu gwybodaeth o ffynonellau eraill. 

I ail-wylio’r gynhadledd i'r wasg heddiw gyda'r Prif Weinidog

https://twitter.com/WelshGovernment/status/1317061477270835200?s=20