Datganiad mewn ymateb i gyhoeddiad y Gweinidog Addysg ynghylch cymwysterau yn haf 2021

Fel rheoleiddiwr annibynnol cymwysterau, gwnaethom roi cyngor i'r Gweinidog ar yr hyn a ystyriwyd gennym fel y dull asesu decaf yn 2021.

Rydym yn cydnabod bod hwn wedi bod yn benderfyniad anodd ac nad oes atebion hawdd. Rydym yn ystyried y penderfyniad a'r hyn y gallai ei olygu'n ymarferol.  Yn y cyfamser, byddwn yn rhoi cyngor i'r Grŵp Cynghori Annibynnol ar Ddylunio a Chyflawni.