Llywodraeth Cymru/Y Gweinidog Addysg

Gallwch ddarllen ein gohebiaeth ddiweddaraf â Llywodraeth Cymru yma.

Rydym wedi ymateb i gyfarwyddyd gan y Gweinidog Addysg Kirsty Williams ar y dull o ddyfarnu cymwysterau yn haf 2021. Mae ein Bwrdd wedi cytuno mewn egwyddor i reoleiddio cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch a gymeradwywyd gan Gymwysterau Cymru yn unol â'r dull polisi a fabwysiadwyd gan Lywodraeth Cymru. 

Llythyr a Chyfarwyddyd at Cymwysterau gan y Gweinidog Addysg, 19 Chwefror 2021

Ymateb Cymwysterau Cymru i’r Llythyr a’r Cyfarwyddyd gan y Gweinidog Addysg (19 Chwefror 2021), 23 Chwefror 2021