Gwybodaeth i ddysgwyr

Rydym yn awyddus i roi gwybod i bobl ifanc am y trefniadau ar gyfer asesu cymwysterau yng Nghymru ar gyfer Haf 2021.

Os nad ydych wedi clywed amdanom o'r blaen, rydym yn sicrhau bod cymwysterau yng Nghymru y gorau y gallant fod ar gyfer dysgwyr. Rydym yn sicrhau bod y rhai sy'n creu arholiadau ac asesiadau, fel y CBAC, yn creu arholiadau ac asesiadau mewn ffordd briodol ac i safon uchel. 

Rydym wedi anfon llythyr allan i ysgolion a cholegau gyda diweddariad a beth mae'n ei olygu i chi. Byddwn yn cyhoeddi diweddariadau rheolaidd yma i'ch hysbysu am ddatblygiadau wrth iddynt ddigwydd. 

Llythyr at ddysgwyr - 20 Ionawr 2021 

Llythyr at ddysgwyr - 8 Ionawr 2021

Os mae gennych unrhyw cwestiwn neu bryderon penodol, rydyn ni yma i helpu. Cysylltwch a ni - cyfathrebu@cymwysteraucymru.org