Haf 2018

Cofrestriadau ar gyfer arholiadau

Rydym wedi cyhoeddi data dros dro ar nifer y cofrestriadau ar gyfer arholiadau TGAU, Safon UG a Safon Uwch yr haf hwn. Mae’r ffeithluniau canlynol yn amlygu rhai o’r prif bwyntiau.

Gallwch weld crynodeb manylach o’r data yn ein hadran cyhoeddiadau, yma, lle gallwch hefyd lawrlwytho’r adroddiad ystadegol llawn.

  Cofrestriadau TGAU   Cofrestriadau UG   Cofrestriadau lefel Uwch


Llythyr i ysgolion

Dyma'r llythyr yn amlinellu ein dull rheoleiddio ar gyfer dyfarnu arholiadau haf 2018.

Erthyglau Ffocws

Rydym wrthi’n cyhoeddi cyfres o erthyglau ar gymwysterau TGAU, Safon UG a Safon Uwch newydd, yn ogystal â'r Fagloriaeth Cymru newydd ar gyfer CA4 a Lefel Uwch, Jo Richards (gweler y dolenni isod). Bydd y gyfres yn cynnwys crynodeb o'r newidiadau allweddol i'r cymwysterau newydd a'r hyn y gallent ei olygu i ganlyniadau ym mis Awst, ynghyd ag erthyglau â thema sy'n bwriadu gwella dealltwriaeth o'r broses ddyfarnu.

 Saesneg   Marcio  Bagloriaeth Cymru
 Mathemateg   Fythau Cyffredin     Cymwysterau UG a Safon Uwch Diwygiedig 2018
 Cymraeg    Canlyniadau Cymaradwy  TGAU – llinol ac unedol
 Gwyddoniaeth  Pennu Ffiniau Graddau     TGAU – Asesiadau haenog

Blogiau

Mae gennym gyfres o erthyglau am gyfres arholiadau’r haf hwn.