Beth sy'n digwydd yn ystod y broses farcio?

Unwaith y bydd myfyrwyr yn rhoi eu papurau i mewn, byddant naill ai'n cael eu hanfon yn uniongyrchol at arholwr neu'n cael eu sganio i'w marcio ar-lein.

Mae pob arholwr yn athro cymwysedig a phrofiadol yn y pwnc a gaiff ei farcio ganddo. Mae hefyd yn cwblhau hyfforddiant wyneb yn wyneb bob blwyddyn. 

Er mwyn sicrhau bod safonau yn cael eu cynnal, dewisir samplau o waith marcio ar hap gan bob arholwr a'u gwirio gan uwch arholwr profiadol arall er mwyn sicrhau cysondeb a chywirdeb. 

Mae'r prif arholwr yn rhoi adborth ar eu marcio ac, os oes angen, caiff arholwyr nad ydynt yn marcio'n gywir eu hatal rhag parhau a chaiff y papurau eu hailfarcio gan arholwr arall.

  

Mae gennym ganllaw fideo ar farcio a dyfarnu neu gallwch ddarllen am y prosesau hynny yn un o'n herthyglau Ffocws.