Beth yw rôl Cymwysterau Cymru?

Rydym yn monitro ac yn craffu ar y broses gyfan, gan gynnwys gosod papur, marcio a dyfarnu graddau.

Cyn cadarnhau bod cymhwyster wedi'i ddyfarnu, rhaid i'r cyrff dyfarnu ein hysbysu o'u ffiniau graddau a chanlyniadau arfaethedig. Os bydd y canlyniadau cyffredinol yn wahanol i'r hyn y byddem yn eu disgwyl, gofynnwn i'r corff dyfarnu am esboniad.  

Os na fyddwn yn fodlon, gallwn ofyn i'r corff dyfarnu ailedrych ar y dyfarniad neu gynnal dadansoddiad ychwanegol i gadarnhau ei ddyfarniad arfaethedig.