Grantiau sy’n cefnogi’r system gymwysterau yng Nghymru

  1. Grant Cymorth i’r GymraegPwrpas y cyllid grant yw cefnogi argaeledd cymwysterau cyffredinol a galwedigaethol drwy gyfrwng y Gymraeg 
  2. Grant Cymorth Diwygio Gwirioneddoli - Defnyddir y cyllid grant hwn i gefnogi cyflwyno cymwysterau newydd a newid o fewn y system gymwysterau. 
  3. Grant Cymraeg i Oedolion - Pwrpas y cyllid grant yw cefnogi'r broses o weithredu arholiadau Cymraeg i Oedolion.  

Gwahoddir cyrff dyfarnu i gyflwyno cynnig ffurfiol am un o’r grantiau uchod, ac ar yr amod eu bod yn bodloni’r meini prawf, bydd Cymwysterau Cymru’n dyfarnu grant.