Ein dogfennau rheoleiddiol

Rydym yn rheoleiddio cyrff dyfarnu drwy ddefnyddio'r amrywiaeth o bwerau a nodir yn y ddeddfwriaeth, a geir yn ein dogfennau rheoleiddiol.

Gellir gweld ein holl ddogfennau rheoleiddiol yn ein Rhestr o Ddogfennau Rheoleiddio.

Mae ein Rhestr Termau Rheoleiddio yn egluro termau a ddefnyddir yn gyffredin yn ein dogfennau rheoliadol a chefnogol.

Ceir pedwar prif gategori o ddogfennau rheoleiddiol (cliciwch ar bob categori):

Amodau

Gofynion rheoleiddio y mae'n rhaid i gorff dyfarnu ddangos ei fod yn cydymffurfio â nhw'n barhaus

Meini prawf

Gofynion rheoleiddio a wiriwn fel rhan o broses porth diffiniedig, ac sy'n destun cydymffurfiaeth barhaus

Gweithdrefnau

Gofynion rheoleiddio gweithdrefnol

Polisïau

Polisïau sy'n amlinellu ein dull rheoleiddio