Fframwaith Dyfarnu Amgen Cymwysterau Cyffredinol ar gyfer Cymru

Ar 22 Mehefin 2021, fe wnaethom gyhoeddi ein Fframwaith Dyfarnu Amgen Cymwysterau Cyffredinol ar gyfer Cymru.

Mae’r fframwaith yn nodi ein gofynion rheoleiddiol ar gyfer cymwysterau cyffredinol yn ystod haf 2021. Cyhoeddwyd canllawiau cysylltiedig yn ogystal.

Gellir gweld copi o’n Hamodau a’n Gofynion, yn ogystal a’r canllawiau isod: