Fframwaith Rheoleiddio Arbennig Cymwysterau Cyffredinol Covid-19 (ddim mewn grym)

Ar 29 Mehefin 2020, fe wnaethom gyhoeddi ein Fframwaith Rheoleiddio Arbennig ar gyfer Cymwysterau Cyffredinol (Amodau a Gofynion). Tynnwyd y fframwaith yn ôl ar 30 Hydref 2020.

Roedd y fframwaith yn nodi ein gofynion rheoleiddiol ar gyfer cymwysterau cyffredinol yn ystod haf 2020.

Cyhoeddwyd canllawiau cysylltiedig a’n Gwasanaeth Adolygu Gweithdrefnau Arholi (EPRS) (Covid-19) yn ogystal.

Gellir gweld copi o’n Hamodau a’n Gofynion, canllawiau cysylltiedig yn ogystal a’r Gwasanaeth Adolygu Gweithdrefnau Arholi (Covid-19) isod:

   

CBAC (Amod Arbennig) (19 Awst 2020)

CBAC (Amod Arbennig) (14 Awst 2020)