Fframwaith Rheoleiddio Arbennig Estynedig Cymwysterau Galwedigaethol

Ar 12 Hydref 2020, fe wnaethom gyhoeddi ein Fframwaith Rheoleiddio Arbennig Estynedig ar gyfer Cymwysterau Galwedigaethol (Amodau, Gofynion a Chanllawiau). Ar 27 Ebrill 2021, cyhoeddwyd hysbysiad gennym i ddatgymhwyso'r fframwaith hwn.

Mae'r fframwaith hwn yn nodi ein gofynion rheoleiddiol ar gyfer cyrff dyfarnu sy'n cynnig cymwysterau galwedigaethol yn ystod pandemig Covid-19. Mae'r gofynion hyn yn cael eu dwyn ymlaen yn Fframwaith Wrth Gefn Cymwysterau Galwedigaethol, a gyhoeddwyd ar 26 Ebrill 2021

Gellir gweld copi o’n Hamodau a’n Gofynion a’n canllawiau cysylltiedig isod:

       

Hysbysiad o dan Amod ExtVTQCov1-1b