Fframwaith Rheoleiddio Wrth Gefn Cymwysterau Galwedigaethol

Ar 27 Ebrill 2021, gwnaethom gyhoeddi ein Fframwaith Rheoleiddio Wrth Gefn Cymwysterau Galwedigaethol (Amodau, Gofynion a Chanllawiau).

Mae'r fframwaith hwn yn nodi ein gofynion rheoliadol ar gyfer cyrff dyfarnu sy'n cynnig cymwysterau galwedigaethol yn ystod pandemig Covid-19.

Mae copi o'n Amodau a'n Gofynion a'n canllawiau cysylltiedig i'w gweld isod:

                 

Hysbysiad mewn perthynas â diddymu dynodiad Cymwysterau Categori B

Hysbysiad o dan Amod VCR1.1(b)

 

Mae'r rheoleiddwyr cymwysterau ledled y DU wedi gweithio gyda'i gilydd i gynhyrchu offeryn esbonio sy'n dangos sut y bydd eich cymwysterau'n cael eu hasesu a'u dyfarnu yn y cyfnod hyd at 31 Awst 2021. I ddefnyddio'r offeryn, cliciwch yma.