Cyhoeddi adroddiad: Haen 2 - Adolygiad o’r Amodau Cydnabod Safonol

Mae Cymwysterau Cymru wedi cyhoeddi adroddiad cryno sy’n amlinellu’r canfyddiadau a ddaeth i’r amlwg yn ystod haen 2 o’n Hadolygiad o’r Amodau Cydnabod Safonol.

Mae ein hadolygiad yn mynd rhagddo, a bydd yr holl wybodaeth a gafwyd fel rhan o Haen 2 yn bwydo i mewn i gamau dilynol. Rydym yn ystyried y canfyddiadau yn ofalus, a byddant yn

ein llywio wrth i ni ystyried Amodau D, E a G yn ystod Haen 3. Lansiwyd yr arolwg ymgysylltu ar-lein ar gyfer Haen 3 ar 26 Chwefror 2018, a gwnaeth gau ar 21 Mawrth 2018. Cafodd y trydydd panel rhanddeiliaid, a'r un olaf, ei gynnal ar 26 Mawrth 2018.

Byddwn yn parhau i gasglu tystiolaeth o amrywiaeth eang o ffynonellau, ac ni wneir unrhyw benderfyniadau hyd nes y bydd yr adolygiad wedi'i gwblhau. Caiff y trydydd adroddiad, a'r un olaf, ei gyhoeddi yn ystod haf 2018. Pan fyddwn wedi cwblhau ein hadolygiad a dadansoddi'r holl dystiolaeth sydd wedi dod i law, byddwn yn ystyried unrhyw ddiwygiadau y gallem eu cynnig i'r Amodau. Byddwn hefyd yn ystyried p'un a yw'n briodol cynnal ymgynghoriad ar ein cynigion.