Camau Rheoleiddiol

Mae'r dudalen hon yn cynnwys gwybodaeth am y camau rheoleiddiol rydym wedi'u cymryd.

Camau gweithredu presennol

Cyfarwyddyd Cymwysterau Cymru i Industry Qualifications, Hydref 2018

Cyfarwyddyd: Hydref 2018

Cyhoeddwyd: 19 Hydref 2018

Ar 16 Hydref 2018, methodd Industry Qualifications â chymryd y camau angenrheidiol a nodwyd yn ei ymrwymiad ffurfiol i Cymwysterau Cymru, dyddiedig 7 Medi 2018. Canlyniad hyn oedd bod Industry Qualifications wedi methu â sicrhau cydymffurfiaeth â'n Hamodau Cydnabod Safonol, yn benodol amodau B1, B2, B6 a B8. Mae'r cyfarwyddyd yn nodi'r camau y mae'n rhaid i Industry Qualifications eu cymryd erbyn 26 Hydref 2018 i sicrhau cydymffurfiaeth.

Cyfarwyddyd i Industry Qualifications, Hydref 2018

Ymgymeriad gan Industry Qualifications, Medi 2018

Camau gweithredu sydd wedi dod i ben

Agored Cymru (wedi dod i ben ar 10 Ebrill 2018)

Future (Awards and Qualifications) Ltd (wedi dod i ben ar 15 Mawrth 2018)

IQL UK Limited (wedi dod i ben ar 10 Ebrill 2018)

Future (Awards and Qualifications) Ltd (wedi dod i ben ar 10 Ebrill 2018)

ITC First (wedi dod i ben ar 9 Mai 2018)