Cyhoeddiadau sydd i ddod

Dyddiadau cyhoeddiadau ystadegol

Isod, ceir dyddiadau dros dro ar gyfer cyhoeddiadau ystadegol sydd ar y gweill yng Nghymru:

Teitl y cyhoeddiad

Dyddiad rhyddhau

Canlyniadau Lefel Canolfan: Haf 2019 Cymru

26 Medi 2019

Trefniadau mynediad ar gyfer arholiadau TGAU, UG a Safon Uwch i Gymru: blwyddyn academaidd 2018/19

14 Tachwedd 2019

Cofrestriadau a chofrestriadau hwyr ar gyfer arholiadau TGAU, UG a Safon Uwch i Gymru: blwyddyn academaidd 2018-19

Tachwedd 2019

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 3 (Gorffennaf – Medi 2019) i Gymru

Tachwedd 2019

Ystyriaeth arbennig mewn arholiadau TGAU, UG a Safon Uwch yng Nghymru: cyfres arholiadau haf 2019

Rhagfyr 2019

Cofrestriadau dros dro ar gyfer cymwysterau TGAU a Thystysgrifau Lefel 1/Lefel 2 mis Tachwedd i Gymru 2019

Rhagfyr 2019

Adolygiadau o waith marcio a chymedroli ar gyfer cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch yng Nghymru, cyfres arholiadau haf 2019

Rhagfyr 2019

Camymddwyn ar gyfer cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch yng Nghymru, cyfres arholiadau haf 2019

Ionawr 2020

Adroddiad blynyddol ar y farchnad gymwysterau: blwyddyn academaidd 2018 i 2019 yng Nghymru

Chwefror 2020

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 1 (Ionawr - Mawrth 2020) i Gymru

Chwefror 2020

Apeliadau ar gyfer cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch yng Nghymru 2018-19

Ebrill 2020

Cofrestriadau dros dro ar gyfer cymwysterau TGAU, UG a Safon Uwch yng Nghymru: cyfres arholiadau haf 2020

Mai 2020

Bwletin Chwarterol Cymwysterau Galwedigaethol ac Eraill: Chwarter 1 (Ionawr - Mawrth 2020) i Gymru

Mehefin 2020

Trefniadau mynediad ar gyfer arholiadau TGAU, UG a Safon Uwch i Gymru: blwyddyn academaidd 2019/20

Tachwedd 2020

Bydd Ofqual yn parhau i gyhoeddi ystadegau am gymwysterau cyffredinol i Gymru yn y flwyddyn academaidd 2016-17. Gellir gweld gwybodaeth ynghylch y cyhoeddiadau hyn yma.