Llythyrau at swyddogion cyfrifol

Fframwaith Rheoleiddio Wrth Gefn Cymwysterau Galwedigaethol Cymwysterau Cymru

Rydym wedi cyhoeddi ein Fframwaith Rheoleiddio Wrth Gefn Cymwysterau Galwedigaethol (Amodau, Gofynion a Chanllawiau).

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Mawrth 27 Ebrill, 2021

Adolygiad Sector Teithio, Twristiaeth, Lletygarwch ac Arlwyo

Mae Cymwysterau Cymru yn cynnal adolygiad sector o gymwysterau a'r system gymwysterau yn y sector Teithio, Twristiaeth, Lletygarwch ac Arlwyo.

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Mawrth 27 Ebrill, 2021

Llythyr i Swyddogion Cyfrifol mewn perthynas â’r Bagloriaeth Sgiliau Uwch Cymru (lefel 3)

Cyfle i ymgysylltu cyn tendro

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Gwener 16 Ebrill, 2021

Llythyr at Swyddogion Cyfrifol mewn perthynas â dynodi

Ni fydd mesurau dros dro yn cael eu hymestyn

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Llun 29 Mawrth, 2021

Llythyr at Swyddogion Cyfrifol mewn perthynas â thechnoleg yng nghymwysterau’r dyfodol

Digwyddiad i Gyrff Dyfarnu

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Llun 29 Mawrth, 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14