Llythyrau at swyddogion cyfrifol

Llythyr at Swyddogion Cyfrifol ynghylch y Polisi Rheoli Digwyddiadau wedi’i ddiweddaru

Mae’r llythyr hwn yn hysbysu cyrff dyfarnu am ddiwygiadau i’n Polisi Rheoli Digwyddiadau, a elwid gynt yn ‘Polisi Rheoleiddiol ar Reoli Digwyddiadau’.

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Gwener 1 Ebrill, 2022

Llythyr at Swyddogion Cyfrifol ynghylch dyddiadau gorffen QiW

Bydd teitlau dyddiad gorffen ar gronfa ddata QiW yn cael eu newid erbyn diwedd Mawrth 2022

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Llun 21 Mawrth, 2022

Hysbysiad i gyrff dyfarnu ar gyfer adrodd data ar gyfer Cymwysterau Cyffredinol a Galwedigaethol, 2021/22

Hysbysiad i ddarparu gwybodaeth i Gymwysterau Cymru

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Gwener 17 Rhagfyr, 2021

Cymwys ar gyfer y Dyfodol: Cynnig Ehangach o Gymwysterau

Diben y llythyr hwn yw cynnig cyfle gwerthfawr i chi rannu eich barn wrth i ni ddechrau meddwl am sut rydym yn ail-lunio'r dirwedd cymwysterau 14-16 yng Nghymru.

Dyddiad cyhoeddi Dydd Iau 21 Hydref, 2021

Diweddariad i'r Polisi Dynodi Rheoleiddiol

Fel rhan o'n hadolygiad polisi oedd wedi’i drefnu, rydym wedi diweddaru'r Polisi Dynodi.

Dyddiad cyhoeddi Dydd Gwener 1 Hydref, 2021
Dyddiad diwygio diwethaf: Dydd Iau 21 Hydref, 2021