Llythyrau at swyddogion cyfrifol

Amserlen Cofnodi Cymwysterau 2019-2020 DIWYGIEDIG Mai 2020

Amserlen adrodd data ddiwygiedig ar gyfer 2019/20

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Mercher 27 Mai, 2020

Newidiadau i Amod A2 a'n Meini Prawf Cydnabod - Sefydliad yn yr Undeb Ewropeaidd (UE) neu’r Ardal Fasnach Rydd Ewropeaidd (EFTA)

Llythyr a anfonwyd at Swyddogion Cyfrifol ar 19 Mai 2020 ynghylch Newidiadau i Amod A2 a'n Meini Prawf Cydnabod - Sefydliad yn yr Undeb Ewropeaidd (UE) neu’r Ardal Fasnach Rydd Ewropeaidd (EFTA)

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Mawrth 19 Mai, 2020

Llythyr at bob Swyddog Cyfrifol ynghylch y Grant Cymorth i’r Gymraeg

Llythyr at yr holl Swyddogion Cyfrifol ynghylch y broses ymgeisio am y Grant Cymorth Iaith Gymraeg

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Gwener 17 Ebrill, 2020

Llythyr at Swyddogion Cyfrifol ynghylch dynodiad

Mesurau dros dro wedi'u cyflwyno

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Mercher 1 Ebrill, 2020

Newidiadau i'n Amodau Cydnabod Safonol

Yn dilyn ein hymgynhgoriad tair gwlad ar set o newidiadau i’n priod Amodau Cydnabod, rydym heddiw yn cyhoeddi’r penderfyniadau a gymerwyd gennym yn dilyn yr ymgynghoriad hwnnw ac egluro sut rydym wedi ystyried adborth ymatebwyr i'n hymgynghoriad.

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Iau 20 Chwefror, 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11