Llythyrau at swyddogion cyfrifol

QWCC1-011_16C: Llythyr at Swyddogion Cyfrifol

8 Tachwedd 2016

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Mawrth 8 Tachwedd, 2016

QWCC1-010_16C: Llythyr at Swyddogion Cyfrifol

Rhaglen fonitro: cymwysterau galwedigaethol a chyrff dyfarnu

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Mercher 21 Medi, 2016

QWCC1-008_16C Llythyr at Swyddogion Cyfrifol

5 Awst 2016

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Gwener 5 Awst, 2016

QWCC1-004_16C Llythyr at Swyddogion Cyfrifol: Polisi ar Gapio Ffioedd a pholisïau Apeliadau Rheoliadol a Chymryd Camau pan aiff pethau o chwith diwygiedig

Mae Cymwysterau Cymru wedi cyhoeddi tri pholisi interim:

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Llun 18 Gorffennaf, 2016

QWCC1-005_16C Llythyr at Swyddogion Cyfrifol: Diwygiadau i'r Amodau Cydnabod Safonol Dros Dro

Mae Cymwysterau Cymru wedi diwygio'r Amodau Cydnabod Safonol Dros Dro

Awdur: Cymwysterau Cymru
Dyddiad cyhoeddi Dydd Llun 18 Gorffennaf, 2016