Blogiau ac erthyglau

2022

Mae ein blogiau o 2022 yn y tabl isod:

Dyddiad

Teitl

Dolen i'r blog

Mai 2022

Graddau a bennwyd gan ganolfan yn 2021

Cliciwch yma

Ebrill 2022

Siarad iaith cenedl ddwyieithog

Cliciwch yma

Chwefror 2022

Mater o degwch

Cliciwch yma

2021

Mae ein blogiau o 2021 yn y tabl isod:

Dyddiad

Teitl

Dolen i'r blog

Rhagfyr 2021

150 o adnoddau Cymraeg a dwyieithog newydd i gefnogi’r sector ôl-16

Dr Lowri Morgans, Coleg Cymraeg Cenedlaethol

 Cliciwch yma

Rhagfyr 2021

Ni fu cynnwys pobl yn y system gymwysterau erioed yn bwysicach 

Cliciwch yma

Tachwedd 2021

Creu mwy o gyfleoedd i ddysgwyr astudio gwyddoniaeth yng Nghymru 

Cliciwch yma

Medi 2021

Rydym yn cynllunio ar gyfer cynnal arholiadau yn haf 2022

Cliciwch yma

Ebrill 2021

Dylunio dyfodol newydd i ddysgwyr yfory 

Cliciwch yma

Ebrill 2021

Action! A yw'n bryd cael TGAU ffilm newydd yng Nghymru? 

Cliciwch yma 

Ebrill 2021

Rhoi llenyddiaeth wych wrth wraidd addysg 

Cliciwch yma 

Os na allwch ddod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano, cysylltwch â'r tîm Cyfathrebu.

2020

Mae ein blogiau o 2020 yn y tabl isod:

Dyddiad

Teitl

Dolen i'r blog

Mai 2020

Cyflogwyr ‒ dyma’ch cyfle i lywio addysg adeiladu yng Nghymru 

Cliciwch yma

Chwefror 2020

Sut mae cymwysterau Cymru yn paratoi dysgwyr ar gyfer Prifysgol

Cliciwch yma

Ionawr 2020

Cyfle unigryw i drawsnewid y ffordd y mae ein plant yn dysgu 

Cliciwch yma 

Ionawr 2020

Mae'n bwysig bod pob Llywodraethwr yn ymateb i'r ymgynghoriad Cymwys ar gyfer y dyfodo

Cliciwch yma 

Ionawr 2020

Ni ellir fod wedi cynnal yr ymgynghoriad ‘Cymwys ar gyfer y dyfodol’ ar adeg gwell

Cliciwch yma 

Os na allwch ddod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano, cysylltwch â'r tîm Cyfathrebu.

2019

Mae ein blogiau o 2019 yn y tabl isod:

Dyddiad

Teitl

Dolen i'r blog

Rhagfyr 2019

Profi'r dyfodol

Cliciwch yma 
Tachwedd 2019

Dod o hyd i atebion i'r cwestiynau mawr

Cliciwch yma

Awst 2019

Pam fod niferoedd ymgeiswyr Safon UG a Safon Uwch yn dal i ddisgyn yng Nghymru? 

Cliciwch yma

Awst 2019

Golwg fanylach ar rai o’r cymwysterau TGAU

Cliciwch yma

Gorffennaf 2019

Cwestiynau mawr – a rhai syniadau cynnar

Cliciwch yma

Gorffennaf 2019

Sut dylid dehongli newidiadau i ganlyniadau arholiadau ysgol? 

Cliciwch yma

Mehefin 2019

Ar ôl arholiad gwael...

Cliciwch yma

Mai 2019

Delio â straen arholiadau

Cliciwch yma

Mai 2019

Diwedd y taith am diwigio’r cymwysterau 

Cliciwch yma

Mai 2019

Sgiliau Hanfodol - Y camau nesaf 

Cliciwch yma

Ebrill 2019

Creu cymwysterau'r dyfodol 

Cliciwch yma

Chwefror 2019

Yn falch o’r daith hyd yn hyn

Cliciwch yma

Chwefror 2019

Y daith at ddiwygio

Cliciwch yma

 

Os na allwch ddod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano, cysylltwch â'r tîm Cyfathrebu.

2018

Mae ein blogiau o 2018 yn y tabl isod:

Dyddiad

Teitl

Dolen i'r blog

Medi 2018

Ystyriaeth fanylach – beth mae'n ei olygu? 

Cliciwch yma

Medi 2018

Esbonio ein Polisi Amodau Trosglwyddo Drafft

Cliciwch yma

Awst 2018

Datganoli a newidiadau – beth y mae'n ei olygu i gymwysterau TGAU

Cliciwch yma

Awst 2018

Cymwysterau TGAU Gwyddoniaeth newydd yng Nghymru

Cliciwch yma

Awst 2018

Pam mae nifer y cofrestriadau ar gyfer cymwysterau UG a Safon Uwch yn lleihau yng Nghymru? 

Cliciwch yma

Awst 2018

Edrych ymlaen at ddiwrnodau canlyniadau 

Cliciwch yma

Gorffennaf 2018

Sicrhau bod ein system arholiadau yn iawn

Cliciwch yma

Mai 2018

Dyfodol llwyddiannus i Fagloriaeth Cymru

Cliciwch yma

 

Os na allwch ddod o hyd i'r hyn rydych yn chwilio amdano, cysylltwch â'r tîm Cyfathrebu.

2017

Mae ein blogiau o 2017 yn y tabl isod:

Dyddiad

Teitl

Dolen i'r blog

 Awst 2017

 Beth y gallwn ni ddisgwyl

 Cliciwch yma.

 Awst 2017

Mae'r canlyniadau wedi cyrraedd...

 Cliciwch yma.