Ni ellir fod wedi cynnal yr ymgynghoriad ‘Cymwys ar gyfer y dyfodol’ ar adeg gwell

Gan y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams AC

Cymryd rhan.

Ar hyn o bryd, mae Cymwysterau Cymru'n cynnal y cyntaf mewn cyfres o ymgynghoriadau ar gynigion i sicrhau bod cymwysterau’n cyd-fynd â’r cwricwlwm newydd yng Nghymru.

Mae’n wirionedd anffodus ond dealladwy bod deilliannau – yn gymwysterau neu’n fesurau eraill – yn gyrru’r diwylliant mewn ysgolion.

Mae hyn yn dod â chanlyniadau anfwriadol i’r llwyfan addysg eang a chytbwys yr ydym am i’n plant ei gael yma yng Nghymru.

Felly, yn fy marn i, ni ellir fod wedi cynnal yr ymgynghoriad ‘Cymwys ar gyfer y dyfodol’ ar adeg gwell.

O  beidio â’i newid, byddai'r system cymwysterau ac atebolrwydd bresennol yn llesteirio’r broses o wireddu ein cwricwlwm uchelgeisiol a blaengar ar gyfer Cymru.

Rhaid i bob rhan o'n system addysg esblygu i gefnogi'r broses o roi'r cwricwlwm newydd ar waith a chyflawni pedwar diben addysg.

Mae'r ymgynghoriad yn edrych ar yr ystod o gymwysterau a'r ystod o bynciau fel y gallwn fod yn sicr bod y cymwysterau’n ymwneud yn uniongyrchol â'r cwricwlwm a bod nodau'r cwricwlwm yn cael eu cefnogi'n gryf ac yn glir.

Mae hefyd yn nodi ymateb diriaethol i'r sylwadau rwy'n eu cael mewn cynadleddau penaethiaid wrth i mi deithio ar draws Cymru – sylwadau fel 'oni bai bod cymwysterau'n newid, ni fydd y diwylliant yn newid'.

Mae natur yr ymgynghoriad yn dangos, yn yr un modd â’r dull cynhwysol o ddatblygu'r cwricwlwm a'r trefniadau asesu newydd, bod Cymwysterau Cymru yn  awyddus iawn i glywed gan bawb o bob cwr o Gymru ac o fôn i frig ein system addysg, yn rhieni, ymarferwyr, cyflogwyr ac yn addysgwyr.

Rwy’n annog pawb i gymryd rhan!